HISTORIA NASZEJ PARAFII

Historia Parafii sięga roku 1985, kiedy to ks. bp Herbert Bednorz zleca ks. Klaudiuszowi Wiszkowskiemu budowę kościoła na osiedlu ks. Bończyka w Mysłowicach.

 

Wzniesiono tymczasową kaplicę /oficjalnie budowany był skład materiałów sypkich/, którą 6 sierpnia 1986r, w święto Przemienienia Pańskiego, poświęcił ks. bp Damian Zimoń.

 

Tymczasowa Parafia, wydzielona z terenu parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana w Janowie Miejskim oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, ustanowiona została 3 IV 1988. Erygowanie już stałej Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela nastąpiło 29 X 1989. Tytuł kościoła nawiązywał do wiary mieszkańców Mysłowic, iż w herbie Miasta widnieje głowa św. Jana Chrzciciela. Prawda ta została przypieczętowana w roku 2000, kiedy to Ojciec św. Jan Paweł II oficjalnym dokumentem ustanowił św. Jana Chrzciciela Patronem Miasta Mysłowice.

 

Projektowanie zespołu budynków sakralnych zlecono architektowi, inż. Adamowi Lisikowi. Projekt obejmował kosciół, probostwo i dom katechetyczny. Rozpoczęto od budowy domu katechetycznego, który w stanie surowym został ukończony w 1989r. W związku z powrotem katechizacji do szkół, w 1990 r. następca ks. Wiszkowskiego, ks. Jan Przybylok adoptuje część tegoż budynku na cele mieszkalne i tam razem z ówczesnym wikariuszem zamieszkuje.

 

Kaplica pełni funkcję kościoła parafialnego, wokół którego skupia się całe życie religijne i posługa duszpasterska. Tu miały miejsce m.in. takie wydarzenia jak: wieczyste śluby zakonne jednego z parafian, czterech pochodzących stąd kapłanów odprawiało swoją prymicyjna Msze św. Tu umiejscowiono stację w czasie Kongresu Eucharystycznego, przyjmowano Maryję w Jasnogórskim wizerunku. Tu odbyły się trzy wizytacje kanoniczne.

 

W roku 1991 proboszczem zostaje ks. Rafał Ryszka. Współpracując z prof. Adamem Lisikiem, powstaje nowa wersja projektu kościoła , która zyskuje pozytywną opinię Komisji Sztuki Sakralnej. W maju 1992r. otrzymano zgodę na rozpoczęcie budowy i w czerwcu tego roku rozpoczęto pracę. Projektantem części konstrukcyjnej jest mgr inż. Robert Szota, kierownikiem budowy zostaje parafianin, mgr inż. Stanisław Nardelli, funkcje majstra pełni p. Andrzej Guttmann. Kiedy kościół jest już zadaszony, sporadycznie odprawia się w nim Msze św. jak np. pasterka a potem święta, odpusty, I Komunie św. czy bierzmowania. W kościele też przeżywano pierwsze misje św., które miały przygotować Parafian na uroczystość jego poświęcenia.

 

Po zamknięciu kościoła w stanie surowym można bylo zając się projektowaniem wystroju wnętrza. Autorami projektu, zatwierdzonego w 2000r., byli: prof. Adam Lisik oraz prof. Adam Romaniuk, który równocześnie jest wykonawcą malarstwa na drewnie. Pojedyncze elementy wzbudzały najpierw obawy Parafian ze względu na styl, kolor. Kiedy pojawiło się już większość, zostały zaakceptowane.

 

Większość prac przy przebudowie kościoła zostało wykonanych systemem gospodarczym. Ale niektóre trzeba było zlecić specjalistycznym firmom. Np. aluminiową stolarkę wykonała firma DOORAL z Częstochowy, ołtarz, ambona i chrzcielnica jest dziełem kamieniarskiej firmy DULEMBA z Kobielic, metalowe poręcze na chórach wykonała firma ABACO z Mysłowic, malowanie kościoła – BRATBOL z Kochłowic, zaś pulpit, konstrukcja krzyża i misy z głową św. Jana Chrzciciela – BRAMPOL z Imielina, ogrzewanie podłogowe INSTALDOM z Piekar Śl, posadzkę marmurową w prezbiterium – Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych.

 

Kościół został poświęcony przez księdza arcybiskupa Damiana Zimonia 20.10.2004 r., w 15 roku erygowania Parafii, Do ołtarza złożono relikwie św. Rafała Kalinowskiego. W czasie uroczystości poświęcenia kościoła wykonywana była msza, specjalnie napisana na tę okazję przez śląskiego kompozytora Wojciecha Stępnia. Składa się ona z preludium i czterech pieśni /na wejście, ofiarowanie, komunię i dziękczynienie/ oparte na tekstach hymnów brewiarzowych o św. Janie Chrzcicielu i z poświęcenia kościoła oraz Benedictus.

 

 ks. Rafał Ryszka


DLACZEGO ŚCIĘCIA ŚW. JANA CHRZCICIELA?

 

 

 

Kiedy w nowo powstałym mieście tworzono Parafię, jej wezwanie związane było z Patronem tegoż miasta. Kiedy miasto powstawało wokół istniejącej Parafii, jej Patron stawał się Patronem miasta. Mysłowice od zawsze czciły jako swojego Patrona św. Jana Chrzciciela. Nikt z mieszkańców Mysłowic nie wątpił, że w herbie miasta jest Jego głowa /choć były czasy, kiedy próbowano tłumaczyć, że jest to głowa człowieka myślącego, bo ma zamknięte oczy, czy też legendarnego założyciela miasta – Mysława/. Ta wiara mysłowiczan uwidoczniona została np. w historycznym witrażu w Urzędzie Miasta, w szpitalu nr 1, a także na fasadach kilku budynków. Nie było jednak w Mysłowicach kościoła św. Jana Chrzciciela /niektórzy wysuwają teorię, że pierwszy mysłowicki kościół, mógł nim kiedyś być, jednak na skutek różnych wydarzeń, wojen, pożarów itp. doszło do zmiany wezwania, co w historii się zdarzało/. Kiedy więc powstało nowe osiedle w dzielnicy Mysłowic – Janowie, które to osiedle od stojącego tam /niestety dziś już nie istniejącego/ szybu kopalnianego o nazwie Bończyk /od nazwiska ks. Norberta Bończyka/, zaczęto nazywać Bończykiem, jako patrona tworzącej się Parafii i budującego się kościoła obrano św. Jana Chrzciciela.
Stąd wezwanie Parafii – Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
Jest to nawiązanie do ewangelicznego opisu śmierci św. Jana Chrzciciela /zob. np. Mt 14,1-14/.
Misa z głową św. Jana została przekształcona w tarczę herbową.

 

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dokumentem z dnia 10.10.2000r. ostatecznie zatwierdziła „Świętego Jana Chrzciciela jako Patrona Przed Bogiem dla Miasta Mysłowice” ( Prot. 2094/00/L).


ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII

 • Batorego
 • ks. Bończyka Norberta
 • Fredry
 • Gałczyńskiego
 • Gojawiczyńskiej
 • Harcerska
 • Janowska od 67
 • Jasienicy
 • Jasińskiego
 • Jastruna
 • Katowicka od 55
 • Kilińskiego
 • Kościuszki
 • Kormoranów
 • Leśmiana
 • Łączna
 • Modrzewskiego
 • Przybosia
 • Rolna
 • Rudnickiego
 • Rzemieślnicza
 • Sowińskiego
 • Staffa
 • Staszica
 • Tetmajera
 • Tuwima
 • Wielka Skotnica numery parzyste od 26
 • Załuskiego
 • Zapolskiej

Z LISTU METROPOLITY KATOWICKIEGO DO RADY I WŁADZ MIASTA, Z OKAZJI OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA PATRONEM MYSŁOWIC

/z dnia 4.11.2000r./

 

Kult św. Jana Chrzciciela jest żywy w Waszym mieście. Pamięć o Świętym na trwałe wpisana jest na wiele sposobów w tradycję Waszego miasta. On też patronuje budującemu się kościołowi w Waszym mieście.

 

Świadectwo św. Jana Chrzciciela jest nieprzemijające, gdyż cechuje je ewangeliczny radykalizm. To sprawia, że może stać się święty Jan Chrzciciel wzorem i natchnieniem również dla współczesnych, zwłaszcza jako heroiczny przykład obrony Prawdy i jedności małżeństwa.

 

Ogłoszenie św. Jana Chrzciciela patronem miasta zobowiązuje do podjęcia trudu budowania ładu społecznego i kultury życia z poświęceniem i szczerym oddaniem.[ … ] Ufam, że ogłoszenie św. Jana Chrzciciela Patronem Mysłowic zaowocuje nie tylko pogłębieniem kultu Świętego Patrona, ale nade wszystko ożywi wiarę i świadectwo chrześcijańskiego życia mieszkańców Miasta i okolicy.

 

Damian Zimoń, Arcybiskup Metropolita Katowicki.

 

Kult św. Jana Chrzciciela jest żywy w Waszym mieście. Pamięć o Świętym na trwałe wpisana jest na wiele sposobów w tradycję Waszego miasta. On też patronuje budującemu się kościołowi w Waszym mieście.

 

Świadectwo św. Jana Chrzciciela jest nieprzemijające, gdyż cechuje je ewangeliczny radykalizm. To sprawia, że może stać się święty Jan Chrzciciel wzorem i natchnieniem również dla współczesnych, zwłaszcza jako heroiczny przykład obrony Prawdy i jedności małżeństwa.

 

Ogłoszenie św. Jana Chrzciciela patronem miasta zobowiązuje do podjęcia trudu budowania ładu społecznego i kultury życia z poświęceniem i szczerym oddaniem.[ … ] Ufam, że ogłoszenie św. Jana Chrzciciela Patronem Mysłowic zaowocuje nie tylko pogłębieniem kultu Świętego Patrona, ale nade wszystko ożywi wiarę i świadectwo chrześcijańskiego życia mieszkańców Miasta i okolicy.

 

Damian Zimoń, Arcybiskup Metropolita Katowicki.


Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, siedziba: Mysłowice, Mieczysława Jastruna 15.