Intencje Mszalne

2023-12-03 niedziela - Adwent
07:00
Za ++ zalecanych w listopadowych wypominkach 
09:00
Za + Krystynę Hanik w 1. rocznicę śmierci oraz we wspomnienie urodzin - od córki z rodziną, syna z żoną oraz od sąsiadów
10:30
W intencji Franciszka Wronki z okazji 1. roku życia
12:00
Za + Krzysztofa Brutanek w 59. rocznicę urodzin, za + Kazimierza Brutanek i wszystkich ++ górników
16:30
Za ++ Ritę i Andrzeja Szarama - od Dagmary i Marysi
19:00
Za + Bronisława Brutanek
2023-12-04 poniedziałek
07:00
Za + Antoniego Gruca w 30. dzień po śmierci oraz za + żonę Mariannę i ++ dzieci Sabinę i Rafała
09:00
Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin z podziękowaniem Bożej Opatrzności za otrzymane łaski i prośbą o błogosławieństwo, a dla zmarłych o szczęście wieczne
10:30
POGRZEB: + Danuta Kukiełka
18:00
1.Za + Zdzisławę Teper - od przyjaciół córki Gabrieli
2.Za + Marię Hainc - od członków chóru
2023-12-05 wtorek
07:00
Za ++ Zytę, Krystynę, Czesława, Jadwigę, Irenę, Teresę
18:00
1.Za ++ rodziców Irenę i Michała Mazurek
2.O łaskę wiary dla dzieci
2023-12-06 środa
07:00
Za + Pawła Grela - od kolegi Krzyśka
18:00
1.Za + Zygfryda Skolik - od Zosi i Mirosławy
2.W intencji Adelajdy Krobisz we wspomnienie 90 urodzin
2023-12-07 czwartek
07:00
1.Za + syna Marka, Franciszkę i Marcina Łabeckich, Adelę i Wojciecha Mrozek, za ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu
2.----
18:00
----
2023-12-08 piątek - Niepokalanego Poczęcia NMP
07:00
1.----
2.----
18:00
Za ++ Wojciecha i Wiktorię Klakus, za ++ syna Stanisława i córkę Marię, za ++ Irenę i Stanisława Pietrzyk oraz za + zięcia Edwarda
2023-12-09 sobota
07:00
Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Józefa, o odpuszczenie grzechów i łaskę dobrej śmierci dla członków Apostolstwa Dobrej Śmierci i grzeszników całego świata
18:00
1.Za + Aleksandra Zapiór w 30. rocznicę śmierci oraz za ++ Jerzego Zapiór i Urszulę Szepe
2.Za + Edwarda Wiśniewskiego w 2. rocznicę śmierci - od żony i prawnuka
2023-12-10 niedziela
07:00
----
09:00
Za ++ rodziców Wincentego i Bronisławę Szczelina, + brata Antoniego i siostrę Zofię Rzym
10:30
Za + żonę Elżbietę Bilicką w 15. rocznicę śmierci, za ++ rodziców Janaszków i Bilickich oraz za ++ siostrę Annę i Władysława Rajkowskich, + brata Czesława i Kazimierę Kowal
12:00
Za + Mariana Niziurskiego we wspomnienie urodzin
16:30
Za + Andrzeja Sanetrę w 2. rocznicę śmierci
19:00
W intencji Michała i Joanny Lipczyńskich z okazji 1. rocznicy ślubu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, siedziba: Mysłowice, Mieczysława Jastruna 15.