Poradnia życia rodzinnego

Poradnia Życia Rodzinnego przy Parafii prowadzona jest od lutego 2003 roku przez Elżbietę i Andrzeja GOLDA – absolwentów studiów podyplomowych w Instytucie Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

W październiku 2003 roku, Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń udzielił, Elżbiecie i Andrzejowi GOLDA jako Powiernikom Rodzin, misji kanonicznej do prowadzenia zajęć w ramach Duszpasterstwa Rodzin. Po śmierci śp. Elżbiety, od grudnia 2007 r., Poradnię prowadzi Andrzej Golda.

 

Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest w każdą środę od 18.00 do 19.00.Spotkania w dodatkowym terminie można umówić telefonicznie, dzwoniąc na nr 721-095-075

 

W Poradni Życia Rodzinnego prowadzone są:

 

  • spotkania z narzeczonymi w ramach przygotowania bezpośredniego do małżeństwa,
  • spotkania z młodzieżą w ramach przygotowania bliższego do małżenstwa.
  • poradnictwo dla malżeństw,
  • poradnictwo dla rodzin i ich członków w sytuacjach trudnych,
  • naukę metod Naturalnego Planowania Rodziny (metoda Rötzera, metoda angielska),
  • mediacje małżeńską.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, siedziba: Mysłowice, Mieczysława Jastruna 15.